Foto:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Märgi kalendrisse: 15. väärtuskasvatuse konverents

Tartu Ülikooli eetikakeskuse 15. väärtuskasvatuse konverents toimub 28. septembril Tartus ning keskendub tänavu klassijuhataja rollile.

Klassijuhatajal on koolis unikaalne osatähtsus – ta on ühenduslüliks nii kooli kui ka kodu, aga ka oma õpilaste ja kõigi teiste koolipere liikmete vahel. Õpilase jaoks on klassijuhataja tema peamiseks usaldusisikuks, kellele toetudes oma muresid ja rõõme jagada; klassi jaoks aga klassi väärtuskultuuri looja ja hoidja. Head klassijuhatajat mäletatakse ka pikalt pärast koolitee lõppu!

Konverentsil küsime, milline on klassijuhataja roll koolis täna ja tulevikus? Millist tuge vajab klassijuhataja kui mentor ja väärtuskasvataja oma tähtsa osa täitmiseks kaasõpetajatelt, tugitöötajatelt ja kooli juhtkonnalt? Konverentsil kõneleme klassijuhataja rollist ja sellest, mida on vaja klassijuhatajate väärtustamiseks ja jõustamiseks koolis. Oma kogemusi klassijuhatajatöö kujundamisest ja toetamisest jagavad eksperdid ja praktikud üle Eesti. Klassijuhataja ja rühmaõpetaja töös on mitmeid sarnasusi, seega ootame konverentsile ka lasteaedu.

Konverentsil tutvustame ka 2022. aasta jaanuaris ilmunud klassijuhataja eneseanalüüsimudelit, mille abil saab vaadelda klassijuhatajatöö väärtusi, väärtusvalikuid, klassijuhatajatöö tegevusvaldkondi ja ülesandeid ning vajalikke pädevusi.

Konverents toimub Tartus ning registreerimine avatakse augustis.
Kogu vajaminev teave asub konverentsi lehel https://www.eetika.ee/et/konverents2022

Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.
#ühiskonnale
Inimesed istuvad ümmarguse laua taga ja mängivad lauamängu.

Väärtused ja kogukondlikkus on hästi planeeritud linnaruumi alus

#ühiskonnale
Konverentsi plakat, millel on kujutatud graffitiga maja.

Konverentsil uurime, kuidas väärtused ja kogukondlikkus aitavad linnaruumi kujundada

#ühiskonnale

Konverents "Loo või loobu! Kunst ja kultuur linnaruumis"

Neljapäeval, 17. novembril kell 10–16 Valga kultuuri- ja huvialakeskuses konverents "Loo või loobu! Kunst ja kultuur linnaruumis"