Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Navi lastelaager aitab tugevdada kuuluvustunnet paikkonnaga

21.–23. augustil toimub Navi seltsimajas lastelaager, kus tuuakse kokku Võru valla Navi küla ümbruses elavad lapsed ja noored ning tugevdatakse nende kuuluvustunnet paikkonnaga.  

MTÜ Navi Külaselts korraldab kogukonnalaagrit koos selles osalevate 7–14-aastaste laste ja noortega. Laagri tegevusi planeeriti koos laste ja nende vanematega ning ka toimumise ajal sõltub palju osalejate panusest. Laagri raames soovitakse noortele anda võimalusi arendada endas ettevõtlikkust ja algatusvõimet. Lisaks toimub laagris ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse töötuba, kus lastega arutletakse väärtuste teemal raamatu „Mis on sulle kallis?“ ning noortega mängu „Väärtuste avastajad“ abil. 

Navi Külaselts on korraldanud suviseid laagreid juba mitmeid aastaid. Nii mõnedki, kes kunagi on olnud osalejad, võivad täna sattuda vanuse poolest juba läbiviijate rolli. Laagrit toetab tegevustoetusest osaliselt Võru vald, märkimisväärse osa panustavad omaosalusena lapsevanemad.  

Navi külaselts osaleb Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva Tartu Maailmaülikooli projektis. Maailmaülikooli sündmuste kulminatsioon Navi kogukonna jaoks on 25. jaanuaril 2024 toimuv Navi Akadeemia seminar üksildusest ühiskonnas. Selle ettevalmistuste raames räägitakse kogukonna liikmetega üksildusest ja väärtustest Navi külaseltsi korraldatavas lastelaagris 21.-23. augustil ja Navi väärikate ülikoolis sügisel. 

 

Vaata lisaks:  

 

 

 

Pildil on kamp inimesi käest kinni hoidmas ja ringis liikumas

Kogukondade väärtusvahetuspäev tõi uut energiat

Pildil on neli inimest laua taga istumas ja vestlemas

Peipsiääre valla dialoogiõhtud ehitavad kogukondade vahel sildu

Pildil on inimesed seismas

Üksildust leevendab kuuluvustunne