Foto:
Heidy Meriste

Tartu ja Konstanzi ülikoolid tähistasid 20 aastat sõprust

13.-15. maini oli Tartu Ülikooli eetikakeskuse ning filosoofia- ja semiootika instituudi esindaja külas Saksamaa Konstanzi Ülikoolil, et tähistada kaks dekaadi kestnud koostööd ja partnerlust.

Külaskäigu jooksul toimus mitmeid põnevaid sümpoosioneid, ettekandeid ning jalutuskäike kevadises linnas Bodeni järve ääres. Filosoofia ja semiootika instituudi juhataja Bruno Mölder osales veebi teel panelistina sümpoosionil „Tehisintellekt – õiguslikud ja filosoofilised aspektid“.

Heidy Meriste, TÜ eetikakeskuse eetika nooremteadur ütles, et külastuse ajal tänati kõnedes mitmel korral ka professor Margit Sutropit, kes on nende aastate jooksul Konstanziga tihedat koostööd teinud. „On suur rõõm, et professor Sutropi algatatud kontakt meie ülikoolide vahel on praeguseks läbi mitmete filosoofide põlvkondade säilinud ja endiselt elav,“ lisas Meriste.

Image

Ülikoolidevaheline koostöölepe sõlmiti aastal 2001 ning selle aja jooksul on toimunud mitmeid üliõpilasvahetusi ja teadusalast ühistegevust. Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop on ka Konstanzi Ülikooli vilistlane – ta kaitses seal 1997. aastal oma doktorikraadi.

Lisaks sellele on filosoofia ja teadusteooria professor Jürgen Mittelstraß eetikakeskuse kuratooriumi esimees. Tema eestvedamisel sai keskus toetust Volkswagen Stiftungilt, mis toetas keskuse asutamist ning eetikakeskuse raamatukogu komplekteerimist.

#koostöö
Inimesed istuvad saalis, üks naine seisab ja hoiab käes paberilehte

Valmis uus metoodiline vahend klassijuhatajatele oma töö analüüsimiseks

#koostöö
Valge kitliga teadlane näitab geenivaramu masinaid.

Oma bioeetikakeskust loovad etiooplased külastasid Eesti kolleege

#koostöö

Eetikakeskus Ukraina raadas

20.–21. oktoobril on Tartu Ülikooli eetikakeskuse esindajad prof Margit Sutrop ja referent Marten Juurik külas Ukraina parlamendis, kus aitame läbi viia väärtuste teemalist mängu parlamendiliikmetele.