Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi projekt Tartu Maailmaülikool otsib partnereid Lõuna-Eestist

Hää Lõuna-Eesti kogukonnavedur!

IDEEKORJE ON LÕPPENUD!

Ootame Sind haakuma Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmi projektiga Tartu Maailmaülikool.  Meil on soov koos maailma parandada ja üksteist inspireerida! Tartu Maailmaülikool on kogukonna-akadeemia tüüpi sündmuste sari, mis toimub Lõuna-Eestis 2024. aastal, mil Tartu on koos Lõuna-Eestiga Euroopa kultuuripealinn. Seal kohtuvad Lõuna-Eesti aktiivsed kogukonnad ning maailma tippteadlased, et vahetada kogemusi ning otsida koos lahendusi globaalsetele probleemidele lokaalselt ja vastupidi.

Sündmuse täpsema formaadi valib iga kogukond ise. Tähtis on, et avalik sündmus, olgu siis festival, konverents, mõttetalgud, suve-, metsa- või külaülikool, aida- või reheakadeemia, oleks korraldajatele meeltmööda, kaasaks erinevaid eagruppe ning võtaks luubi alla neile olulised teemad. Sellised, mida üksinda ei saagi lahendada ning mille käsitlemisel on abi teadusest, ühiste väärtuste otsimisest ja eelarvamustevabast mõttevahetusest.

Tartu Maailmaülikooli meeskond pakub kogukondadele tuge sündmuse arutelu- ja teadusosa planeerimisel ja korraldamisel, toob kohale eksperdid teadusmaailmast ning aitab sündmust avalikkusele nähtavaks teha. Need tegevused kaetakse maailmaülikooli eelarvest. Kogukonna osaks on tuua esile talle oluline väljakutse koos sooviga seda lahendada, pakkuda sündmuse formaat, koht ja lisategevused ning vedada sündmuse korraldust. Tartu Maailmaülikooli eelarves on broneeritud 1000 eurot igale kogukonnale korraldamise toetuseks. Ka projekti arendusprotsessi jaoks vajalikud koolitused on maailmaülikooli poolt.

Tartu Maailmaülikooli põhisündmused toimuvad aastal 2024 ja neid tuleb 12. Kui mõni kogukond on põhisündmuseks valmis 2023. aastal, siis see sobib ka hästi! 2022. ja 2023. aasta on mõeldud ettevalmistusteks ja väiksemateks peasündmusele teed rajavateks kokkusaamisteks.

Oma sündmusi on ette valmistamas teinegi Tartu 2024 ettevõtmine, Lõuna-Eesti Kogukonnaprogramm, mida veab Tartumaa Arendusselts ja teised Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgrupid. 2023. ja 2024. aastal toimub Lõuna-Eestis 24 sündmust, mille fookuses on loodus, kohalik elavas kasutuses kultuuripärand, tervislik elustiil, jätkusuutlikkus ja innovaatilisus. Kogukonnad on teretulnud maailmaülikooli ja kogukonnaprogrammi sündmusi liitma ja taotlema LEADER-tegevusgruppidelt korraldamiseks tuge. Vt lisa ja tingimusi siit.

Tartu Maailmaülikooli veab Tartu Ülikooli eetikakeskus, mis on ülikooli valdkondi ühendav üksus. Eetikakeskus soovib, et teaduse ja ühiskonna koostöö ning väärtusarutelud oleksid Eesti igapäevaelu loomulik osa. Maailmaülikooli projekti teabe leiab eetikakeskuse veebilehelt.

Milliseid teemasid võiksid katta Tartu Maailmaülikooli sündmused? Nagu öeldud, on see kogukondade valida, kuid toome siinkohal mõtte-ergutuseks väikese loetelu võimalikest valdkondadest: kliima ja loodus, regionaalpoliitika ja inimgeograafia, taastuvenergia ja rohemajandus, väärtusdilemmad ja kiirete muutustega toimetulek, pärandi hoidmine ja (pärimus)kultuur, kestlik areng ja tulevikustsenaariumid… Soovime, et tekiks võimalikult kirev palett teemasid, mille kattuvuse korral julgustame sarnaste huvidega algatajaid neid koos ühisel sündmusel käsitlema. Esitajad ei peaks pelgama, et mõni probleem on esitamiseks liiga „kohalik“, sest lokaalse mure lahendamine muudab alati midagi ka globaalselt.


Aitäh lugemast! Kui soovid, et üks Tartu Maailmaülikooli sündmus toimuks Sinu kodukandis, siis aruta seda teiste kogukonnaliikmetega. Valige organisatsioon, mis soovib asja eest võtta, ja andke endast märku veebivormi kaudu.

Kui soovid enne selle lihtsa ankeedi täitmist oma ideed testida, nõu või infot küsida, siis võta ühendust Tartu Maailmaülikooli projektijuhiga:

Triinu Laan
triinu.laan@ut.ee
tel 5332 2153

Tartu Maailmaülikooli meeskond ootab ettepanekuid sündmusteks 18. aprillini 2022. Hiljemalt mais 2022 valime teemad ja kogukonnad, kus sündmused toimuvad. Kõigi ettepanekute esitajatega võtame ühendust.

Ülevaade Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 ja Tartu Maailmaülikooli programmi haaratud Lõuna-Eesti piirkonnast: https://tartu2024.ee/regioon

Lisateave

Image
Valge pluusiga naine seisab

Triinu Laan

Tartu Maailmaülikooli projektijuht
triinu.laan@ut.ee
tel 5332 2153

Image
Tartu Maailmaülikooli sõnalogo
"Mälupüüdja" detail

Näitus „Ellujäämise poeetika“ toob meieni hävimisohus loomade omailmad

Kant 300 näituseinfo kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevaks valmiv näitus toob esimest korda publiku ette tema käsikirjad

Ellujäämiseks on vaja (lõkke)soojust, head seltskonda, turgutavat vestlust ja kosutavat jooki. Fotograaf Jassu Hertsmann kutsus asjaosalised kargel talvehommikul metsa seda kõike omal nahal järele proovima.

Ellujäämise kunstid