TÜ eetikakeskus otsib hea kooli projektijuhti

Tartu Ülikool võtab eetikakeskusesse tööle

HEA KOOLI PROJEKTIJUHI.

Hea kooli projekt on TÜ eetikakeskuse algatatud ja Haridus- ja Teadusministeeriumi  finantseeritud projekt, mille eesmärk on sõnastada hea kooli tunnused ning leppida kokku, kuidas kooli headust hinnata. Hea kooli mudel sai alguse TÜ eetikakeskuse ja paljude koostööpartnerite soovist näidata, et õpitulemuste alusel koostatud koolide pingeread on ühekülgsed või lausa kahjulikud, pärssides nii arengut kui koostööd. Projekti laiemaks eesmärgiks on seega koolide õiglane hindamine ning koolide motiveerimine arenguks.

Lisainfo projekti kohta: http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/hea-kooli-mudel

Hea kooli projektijuhi ülesanne on koordineerida  hea kooli mudeli väljatöötamist,  sh sõnastada koostöös ekspertidega hea kooli aspektid ja mõõdikud; tutvuda eri haridusalgatustega ja tuua kokku nende osapooled; koordineerida hea kooli käsiraamatu koostamist, korraldada koolidele/lasteaedadele mõeldud koolitusseminare ja konverentse, arendada hea kooli rajaleidja konkursitöö esitamise formaati, korraldada konkursitöödele tagasiside andmist; vahendada koolide nõustamist ja koolituspakkumisi.

Eeldused:

  • suur huvi haridustemaatika vastu
  • kõrgharidus
  • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ning inglise keeles
  • väga hea koostöö- ning suhtlemisoskus
  • analüüsi- ja algatusvõime
  • pingetaluvus
  • tulemustele orienteeritus
  • ajajuhtimise oskus
  • hea arvutioskus

Kasuks tulevad haridusasutuses töötamisese kogemus, teadmised ja kogemused sise- ja välishindamisest, kvaliteedijuhtimisest ning väärtusarendusest.

Konkursist osavõtuks palume esitada palgasooviga avaldus rektori nimele, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri hiljemalt 15. aprilliks e-postiga või paberil TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, ruum 305, Jakobi 4, Tartu 51014)

Lisainfo tel 737 5427.

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi

Fotol inimesed Riigikogus lippude taustal seismas

Patsiendi elulõpu tahteavalduse töörühm annab oma kolme aasta tööviljad üle Sotsiaalministeeriumile

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus