TÜ eetikakeskus otsib projektijuhti

Tartu Ülikool võtab eetikakeskusesse tööle

PROJEKTIJUHI,

kelle ülesandeks on:

 • eetikakeskuse ühiskonnale suunatud tegevuste planeerimine ja elluviimine, sh kollokviumite ja konverentside korraldamine;
 • programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus“ tegevuste elluviimine, sh suhtlus nii olemasolevate koostööpartneritega kui partnerite ringi laiendamine, iga-aastase rakenduskava elluviimine ja uue koostamine, aruandluse koostamine;
 • väljatöötatud väärtuskasvatuse metoodiliste materjalide tutvustamine ja turundamine välispartneritele (inglise keeles);
 • uute projektide kirjutamine ja lisafinantseeringute võimaluste leidmine;
 • eetikaveebi toimetuskolleegiumis osalemine.

Vt täpsemalt ametikirjeldust.

Eeldused:

 • kõrgharidus;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus eesti ning inglise keeles;
 • ürituste korraldamise ja juhtimise kogemus;
 • valmisolek viia end kurssi eetika- ja väärtuskasvatuse teemadega;
 • hea arvutioskus;
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus;
 • analüüsi- ja algatusvõime.

Kasuks tuleb haridustemaatika tundmine, varasem kokkupuude väärtuste ja väärtuskasvatuse teemadega. Töö on täiskohaga ja töökoht asub Tartus.

Konkursist osavõtuks palume esitada palgasooviga avaldus rektori nimele, elulookirjeldus ning motivatsioonikiri hiljemalt 23. augustil e-postiga või paberil TÜ personaliosakonda (personal@ut.ee, Ülikooli 18, ruum 304, Tartu 50090) 

Lisainfo: Triin Paaver, triin.paaver@ut.ee, 737 5427.

Pildil on inimesed istumas laudade taga

Esmakordselt Eestis – 11 haigla ühine kliinilise eetika seminar

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest