Autor:
Kertu Rajando

Uus lasteraamat aitab õppida väärtusi märkama

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ilmus värske väike väärtuste- ja filosoofiaraamat „Mis on sulle kallis?“, mis aitab kuue kaasahaarava loo abil lastega väärtustest rääkida ning nende tähenduse üle arutleda.

Raamatust leiab ilukirjanduslikud lastelood, mis käsitlevad lihtsalt ja arusaadavalt väärtusi nagu sõprus, austus elu vastu, soorollid, solidaarsus, mitmekesisus ja sallivus ning kodumaa. Lugude lõpus on suunavad küsimused ja filosoofi kommentaar, mille abil väikeste inimestega ühiselt mõtteid vahetada.

Lühilugude autor, lastekirjanik Tia Navi ütleb, et „Mis on sulle kallis?“ on raamat, mis pakub emale-isale või õpetajale võimalust koos lapsega lugeda ja hiljem loetu üle arutada. „Me kõneleme sageli väärtustest, mõtlemata, mis on nende tegelik sisu. Mis õigupoolest on sõprus või mida tähendab Albert Schweitzeri „aukartus elu ees“? Miks on vaja aidata tuppa eksinud mesilast ja miks sõber ootab, et sa talle ustav oleksid?“ selgitab ta.

Autori hinnangul on selle raamatu üks lisaväärtus, et see ilmus ka vene keeles ning on seeläbi kättesaadavam laiemale grupile. „Kõik me soovime ju, eriti praeguste sündmuste taustal, et meile armsad väärtused ühendaksid Eestis elavaid inimesi.  Väike väärtuste- ja filosoofiaraamat aitab sellele omal moel kaasa,“ usub Tia Navi.

„Kõik me soovime ju, eriti praeguste sündmuste taustal, et meile armsad väärtused ühendaksid Eestis elavaid inimesi.“ 

Tia Navi

Raamatu vene keelde pannud tõlketeadlane Boriss Baljasnõi on sama meelt. Ta ütleb, et raamat on hea ja kasulik oma universaalsete väärtuste ja arusaadavuse tõttu. „Eriti oluline on, et see on kirjutatud lihtsas keeles, mis on lastele arusaadav. See võimaldab neil täiskasvanutega peaaegu võrdsetel tingimustel raamatus tõstatatud teemadel ka kaasa rääkida,“ arvab Baljasnõi.

Praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm, kes lisas raamatusse kommentaarid, ütleb, et lastega väärtuste teemal rääkimisel on olulised kaks aspekti – sõnastamine ja põhjendamine. „Ega me tavaelus, eriti lastega rääkides, ju väärtuste keelt sageli ei kasuta. Ehk annab see raamat julguse seda teha ja täita muidu abstraktsed mõisted – näiteks sõprus või ausus – vestlemise käigus just laste jaoks sobiliku sisuga,“ arvab ta.

Teine aspekt, mida Simmi sõnul raamat toetab, on väärtuste põhjendamine, mis peaks minema kaugemale meie tavakeeles ja lastega suhtlemisel kasutatavatest väljenditest „sest nii ei tehta“ või „nii ei sobi“. „Väike väärtuste- ja filosoofiaraamat aitab koos lastega arutleda, miks teatud viisil ei käituta ning miks üht- või teistviisi teha ei sobi“, selgitab Simm.

Väikeraamat „Mis on sulle kallis?“ („Что тебе дорого?“) ilmus eesti ja vene keeles. Raamatu lood on kirjutanud lastekirjanik Tia Navi, kommentaarid lisas TÜ praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm. Värvikirevad ja rõõmsad joonistused on raamatusse loonud lasteraamatute illustraator ja koomiksikunstnik Elina Sildre. Tõlke autorid on Tallinna Ülikooli tõlketeadlane ja õppejõud Boriss Baljasnõi ning tõlkija Darja Parševa.

Raamatu esimene tiraaž jaotatakse keelekümblusprogrammiga lasteaedadele ning laste tugikeskustele.  Eetikakeskuse suur soov oleks leida partnereid raamatu lisatiraaži trükkimiseks ning ka lisakeeltesse – nt ukraina keelde – tõlkimiseks.

Raamatu väljaandmist on rahastanud Briti Nõukogu projekti „People to People Cultural Engagement Programme“ raames. Raamatu ilmumist on toetanud Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogramm 2021–2026.

Loe ka raamatu tutvustust ajakirjast Universitas Tartuensis.

Pildil on inimesed laua taga istumas ja arutlemas

Võrus tõsteti esile lastesõbralikku elukeskkonda

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Mulgi konverents vaatas läbi noorte silmade tulevikku

Pildil on mees mikrofoniga rääkimas

Maarja külas avati erivajadusega inimeste võimalusi kogukonnaelus ja töömaastikul