Väärtuskasvatuse juubelikonverents uurib dialoogilise kommunikatsiooni vajalikkust koolis

21.-22. novembril toimuval Tartu ülikooli eetikakeskuse 10. väärtuskasvatuse konverentsil uuritakse, miks on kuulamiskultuur ja oskuslik tagasiside andmine koolis ning lasteaias hinnatud. Lisaks tunnustab eetikakeskus silmapaistvaid koole ja lasteaedu teadliku väärtuskasvatusega tegelemise eest.

Konverentsi peaesineja dr Liz Gulliford keskendub oma ettekandes sellele, kuidas luua koolis avatud ja arukat tagasisidet toetav õhustik. „Inimesed teevad paremat tööd, kui nad ei karda eksimusi ja teiste negatiivseid hinnanguid,“ selgitab dr Gulliford. “Kui õpilased tunnevad, et tagasiside on üksnes nende arvustamiseks, võib see õppurid sundida kaitsepositsioonile, tekitada võõrandumist ja rikkuda suhtlust – vaevalt, et see on parim keskkond õppimiseks. Väljakutsed ja tagasilöögid tuleb omaks võtta, mitte käsitleda neid kui ületamatuid probleeme või õppuri puudujääke.”

Konverentsil esinevad loengutega poetess Doris Kareva, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, Birminghami ülikooli teadud dr Liz Gulliford, Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit, haridusnõustaja Anu Parts ja inglise keele õpetaja Agne Kosk. Nõuandeid jagatakse ka praktilistes töötubades, mida juhatavad väärtusarenduse koolitajad ning õpetajad Eesti koolidest ja lasteaedadest.

„Tänavuse konverentsi kõnelejad aitavad mõtestada dialoogi kasulikkust koolis ja lasteaias,“ sõnas konverentsi peakorraldaja Mari-Liis Nummert. „Põnevate ettekannete kõrval pakume ka häid praktilisi nippe, kuidas küsida, anda ja vastu võtta tagasisidet sellisel moel, et see oleks kõigile osapooltele tulutoov,“ lisas Nummert.

Konverentsil esitleb eetikakeskus kaht uut teemakohast trükist: „Hea kooli käsiraamat“ ja „Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid“. Lisaks tunnustab Tartu ülikooli eetikakeskus 21. novembri õhtul konkursside „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ osalejaid. Samuti antakse üle „Väärtuskasvatuse kool 2017“ ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2017“ tiitlid, tunnustamaks silmapaistva ja järjepideva väärtuskasvatuse eest koolis ning lasteaias.

10. väärtuskasvatuse konverentsi „Kuulata ja kõnelda ehk Dialoogilisest kommunikatsioonist koolis“ kavaga saab tutvuda eetikaveebis.

Konverents ja konkursid toimuvad haridus- ja teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" jätkuprogrammi raames. Konverentsi korraldamist toetab Briti nõukogu Eestis.

Lisainfo: Mari-Liis Nummert, TÜ eetikakeskuse projektijuht, +372 5192 2019, mari-liis.nummert@ut.ee

Kant 300 näituseinfo kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevaks valmiv näitus toob esimest korda publiku ette tema käsikirjad

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

Illustratiivne visuaal

Kogukonnas on vaja kõiki erilisi inimesi