Väärtuskasvatuse juubelikonverents uurib dialoogilise kommunikatsiooni vajalikkust koolis

21.-22. novembril toimuval Tartu ülikooli eetikakeskuse 10. väärtuskasvatuse konverentsil uuritakse, miks on kuulamiskultuur ja oskuslik tagasiside andmine koolis ning lasteaias hinnatud. Lisaks tunnustab eetikakeskus silmapaistvaid koole ja lasteaedu teadliku väärtuskasvatusega tegelemise eest.

Konverentsi peaesineja dr Liz Gulliford keskendub oma ettekandes sellele, kuidas luua koolis avatud ja arukat tagasisidet toetav õhustik. „Inimesed teevad paremat tööd, kui nad ei karda eksimusi ja teiste negatiivseid hinnanguid,“ selgitab dr Gulliford. “Kui õpilased tunnevad, et tagasiside on üksnes nende arvustamiseks, võib see õppurid sundida kaitsepositsioonile, tekitada võõrandumist ja rikkuda suhtlust – vaevalt, et see on parim keskkond õppimiseks. Väljakutsed ja tagasilöögid tuleb omaks võtta, mitte käsitleda neid kui ületamatuid probleeme või õppuri puudujääke.”

Konverentsil esinevad loengutega poetess Doris Kareva, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar, Birminghami ülikooli teadud dr Liz Gulliford, Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit, haridusnõustaja Anu Parts ja inglise keele õpetaja Agne Kosk. Nõuandeid jagatakse ka praktilistes töötubades, mida juhatavad väärtusarenduse koolitajad ning õpetajad Eesti koolidest ja lasteaedadest.

„Tänavuse konverentsi kõnelejad aitavad mõtestada dialoogi kasulikkust koolis ja lasteaias,“ sõnas konverentsi peakorraldaja Mari-Liis Nummert. „Põnevate ettekannete kõrval pakume ka häid praktilisi nippe, kuidas küsida, anda ja vastu võtta tagasisidet sellisel moel, et see oleks kõigile osapooltele tulutoov,“ lisas Nummert.

Konverentsil esitleb eetikakeskus kaht uut teemakohast trükist: „Hea kooli käsiraamat“ ja „Väärtusarenduse võimalusi. Kogemused ja praktilised vahendid“. Lisaks tunnustab Tartu ülikooli eetikakeskus 21. novembri õhtul konkursside „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ osalejaid. Samuti antakse üle „Väärtuskasvatuse kool 2017“ ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2017“ tiitlid, tunnustamaks silmapaistva ja järjepideva väärtuskasvatuse eest koolis ning lasteaias.

10. väärtuskasvatuse konverentsi „Kuulata ja kõnelda ehk Dialoogilisest kommunikatsioonist koolis“ kavaga saab tutvuda eetikaveebis.

Konverents ja konkursid toimuvad haridus- ja teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" jätkuprogrammi raames. Konverentsi korraldamist toetab Briti nõukogu Eestis.

Lisainfo: Mari-Liis Nummert, TÜ eetikakeskuse projektijuht, +372 5192 2019, mari-liis.nummert@ut.ee

#ühiskonnale

Lapsesõbraliku linna inspiratsiooniseminar

Tartu Maailmaülikool kutsub haridusasutuste, -organisatsioonide juhte ja õpetajaid osalema „Lapsesõbraliku linna inspiratsiooniseminaril“.
#ühiskonnale
Inimesed istuvad toolidel ja kuulavad loengut.

Mahepõllumajandus ei ole elitaarne kapriis

#ühiskonnale
Inimesed istuvad toolides ringis.

Hea kogukonnakool ulatub oma füüsilistest piiridest kaugemale