Autor:
Haridus- ja Teadusministeerium

Väärtuspõhise hariduskultuuri toetamine kiirendab eestikeelsele õppele üleminekut

Tartu Ülikooli eetikakeskus pakub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Ida-Virumaa lasteaedadele tuge väärtuspõhise hariduskultuuri arendamisel, et soodustada eestikeelsele õppele üleminekut. 

Projekti raames luuakse igale Ida-Virumaa kaheksale omavalitsusele ja valitud lasteaedadele eestikeelsele õppele üleminekuks tegevuskava, millega toetatakse ühist väärtuspõhist hariduskultuuri.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuhi Mari-Liis Nummerti sõnul osaleb 2023. aastal programmis kaheksa Ida-Virumaa arendusrühma ning programmi raames toimuvad lasteaedades väärtusarenduse seminarid, koolitused, nõustamised ja lasteaedade heade praktikate päev. „Lisaks nõustame omavalitsusi kohaliku hariduselu väärtuspõhise arendustegevuse planeerimisel. Usun, et projekt aitab kaasa Ida-Virumaa lasteaedade sujuvamale ja kiiremale eestikeelsele õppele üleminekule,“ rääkis Nummert.

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov märkis, et hariduskultuur mängib üleminekul suurt rolli. „See, kui sujuvalt kulgeb üleminek eestikeelsele õppele lasteaias või koolis, sõltub paljuski sellest, millised on asutuse väärtused ja organisatsioonikultuur,“ ütles Dubolazov. „Tänapäevase haridusasutuse märksõnad võiksid olla osalemine, sallimine ja erinevustega arvestamine. Need väärtused käivad väga hästi kokku ka ülemineku üldise eesmärgiga: kvaliteetne eestikeelne haridus peab olema kättesaadav kõigile lastele, olenemata nende kodusest keelest,“ lisas Dubolazov.

Programmi „Väärtuspõhise hariduskultuuri kujundamine kohalikus omavalitsuses eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks“ viib ellu Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös hea lasteaia võrgustikuga ja kaasatakse ka väliseid eksperte. Programmi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo eestikeelsele õppele üleminekust: hm.ee/üleminek.

 
Pildil on inimesed laua taga istumas ja arutlemas

Võrus tõsteti esile lastesõbralikku elukeskkonda

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Mulgi konverents vaatas läbi noorte silmade tulevikku

Pildil on mees mikrofoniga rääkimas

Maarja külas avati erivajadusega inimeste võimalusi kogukonnaelus ja töömaastikul