Autor:
Triinu Laan

Hea kogukonnakool ulatub oma füüsilistest piiridest kaugemale

27. veebruaril Hargla koolis toimunud sisukal ja loovalt mängulisel haridus- ja motivatsioonipäeval tõdeti, et hea kooli üheks tunnusjooneks on kogukondlikkus.

Tartu Maailmaülikooli raames toimunud kogukonnapäeval arutleti nüüdisaegse õpikäsituse põhisõnumite üle ja mõtestati, millised neist on kõige olulisemad hea ja väärtuspõhiselt toimetava kogukonnakooli toimimiseks Harglas. Päeva vedasid Maria Jürimäe (Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õppekava ja õpikogukondade peaspetsialist) ja Mari-Liis Nummert (Tartu Ülikoolil eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht).

Haridusteemalisel koolituspäeval osalenud Hargla kooli õpetajad, lapsevanemad ja kogukonnaliikmed koos külalistega tõdesid, et kogukondlikkus ei saa olla ainult koolisisene, vaid haarab ka kooli ümbritsevat piirkonda. Seejuures avastati rõõmuga, et Hargla kool on olnud kogukonnakool läbi aegade. See ei tähenda paigalseisu, vaid koolipere ja kogukonna soove arvestavat pidevat muutumist.

Kõlama jäi mõte, et hea kool on selline, kus õpilane läheb igasse tundi rõõmuga, olenemata sellest, kas ta on selles aines akadeemiliselt hea või pigem keskpärane, sest heas koolis suudetakse hoida ja toetada lapse loomulikku õpihimu ja soovi maailma avastada. Tänapäeva vanemate ootus koolile on aga paindlikkus, valmisolek koostööks pere ja lapsega. Leiti, et koolikogukonna liikmed peaksid saama oluliseks peetavatest väärtustest ja eesmärkidest ausalt ja turvaliselt rääkida. Selle tingimuseks on selged teemapüstitused, ootuste sõnastamine ning hinnangutevaba sõbralik suhtlus. Arutelude fookuses peaks olema küsimus: „Millist kogukonnakooli me praegu vajame?“

Kõik osalejad joonistasid koolitaja Maria Jürimäe juhendamisel oma hea kooli tuulte roosi e radiaaldiagrammi, mis peegeldas igaühe ootusi heale koolile. Tartu Ülikooli eetikakeskuse mängu „Eesti rahva sada valikut“ mängides avastati end ning õpiti tundma kaaslasi väärtuspõhise otsustajana. Koolituspäev lõppes Maria Jürimäe veetud lustliku õpikäsituste teemalise ühisräpiga – laul, naer ja ootamatud lähenemised isegi igavavõitu asjadele on need, mis aitavad igas vanuses õppijat!

Juba käesoleva aasta juunis on Harglas tulemas haridusdisaini talgud, kus süvenetakse hea ja väärtuspõhise kogukonnakooli teemasse veelgi põhjalikumalt. Hargla kooli õpetaja ja lapsevanem Jandra Mölder kutsub üles väikeste maakoolide esindajaid tulema ja oma kooli näitel kaasa mõtlema: „Haridusdisaini talgutel räägime, kuidas kujundada oma kooli veelgi enam kogukonnanäoliseks. Õige pea jagame talgute kohta täpsemat infot, kuid praegu jätkem meelde, et Hargla ootab teid kogukonnakooli teemasse sukelduma 19.–20 . juunil!“

 

Kogukonnapäeva korraldamist toetasid Tartu Maailmaülikooli projekt, Tartu Ülikooli eetikakeskus ja TÜ filosoofia ja semiootika instituut. Projekt Tartu Maailmaülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

Pildil on kamp inimesi käest kinni hoidmas ja ringis liikumas

Kogukondade väärtusvahetuspäev tõi uut energiat

Pildil on neli inimest laua taga istumas ja vestlemas

Peipsiääre valla dialoogiõhtud ehitavad kogukondade vahel sildu