Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Konverentsil uurime, kuidas väärtused ja kogukondlikkus aitavad linnaruumi kujundada

17. novembril toimub Valga kultuuri- ja huvialakeskuses konverents „Loo või loobu! Kunst ja kultuur linnaruumis“, mis uurib linnaruumi kujundamist kogukonna identiteedi, kunsti ja väärtuste kaudu.

Lea Vutt, Valga valla välisprojektide juhtivspetsialist ja konverentsi üks korraldajatest ütleb, et Valga kui kahaneva rahvastikuga piiriäärne omavalitsus on aastaid olnud eestkõnelejaks linnaruumi kohandamisel elanikkonna vajadustele. „Iga inimese jaoks on oluline tunda, et kodukoht areneb ja avalik ruum, mis meid ümbritseb, on elamisväärne,“ sõnab ta.

Vutt lisab, et konverents „Loo või loobu!“ mõtestab kohaloomet läbi kunsti, kultuuri ja kogukonnaprisma. Konverentsil otsitakse üheskoos vastuseid küsimustele, kuidas enda ümber väärtuslikku ruumi luua, milline on kogukonna roll kohaloomes ning kas kultuur ja kunst on identiteedi alustalad?

Konverents on osa Tartu Maailmaülikoolist, mis aitab kogukondadel enda proovikividele teaduse abil lahendusi leida. Seekord peab publikut kaasava ettekande kogukonnateooriast Merle Linno, TÜ ühiskonnateaduste instituudi kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppekava programmijuht. Pärast ettekannet keskendutakse kogukondlikele väärtustele igapäevaelus ühiselt TÜ eetikakeskuse väärtuste mängu „Eesti rahva sada valikut“ mängides. Mängu viib läbi eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummert.

Konverents on huvilistele tasuta. Päeva juhib Janek Mäggi.

Päevakava ja registreerumisvõimalus on leitav SIIT

 

Konverentsi toimumist toetavad Valga vald, Europe Direct võrgustik ja Kultuurkapital. Konverents on osa Tartu Maailmaülikoolist. Projekt Tartu Maailmaülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Konverentsi aitab korraldada Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013" jätkuprogrammi raames.

Pildil on inimesed saalis istumas ja esitlust jälgimas

Maailmaülikool annab pärandusaastale hoogu

Kant 300 näituseinfo kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevaks valmiv näitus toob esimest korda publiku ette tema käsikirjad

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis