Autor:
Triinu Laan

Maarja külas valmistati ette Tartu Maailmaülikooli kogemusfestivali

26.–27. jaanuaril toimus Põlva vallas Maarja külas Tartu Maailmaülikooli koolitusseminar „Karta või kaasata?“. Sellest võtsid osa Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva Tartu Maailmaülikooli projekti kaasatud kogukondade esindajad ja nende partnerid Lõuna-Eestist.

Kahe päeva jooksul saadi Avatud Meele Instituudi koolitaja Koidu Tani-Jürisoo abiga kogeda erinevaid meetodeid inimeste kaasamiseks ning arutleti selle üle, kuidas luua inspireeriv keskkond. Mõlemal päeval toetati koolituse praktiliste harjutuste ja inspireerivate kohvikuvestluste käigus ka Maarja küla arengu planeerimist ning anti Maarja küla tööperele teavet, kuidas mõistetakse (või ei mõisteta) intellektipuudega inimesi ühiskonnas laiemalt.

Muidugi vaadati koos ringi ka Maarja külas, mis aitab intellektipuudega inimestel elada täisväärtuslikku elu mõnusas keskkonnas. Maarja külaelanikud moodustavad kogukonna, kes Maarja küla tööpere abiga oma elu ise korraldab. „Kaasamine, loovuse ja hierarhiavaba koostöö võimaldamine on Maarja küla igapäevaelu osa,“ ütles Maarja küla arendusjuht Huko Laanoja, „Meil on kogemus, et kõige valusamad vitsad saame ikka siis, kui kiirustades ja külaelanikest mööda minnes miskit ära otsustame.“

Image
Maarja küla koolitus, inimesed istuvad ümber laua.

Palju lusti ja elevust tekitas Tartu Ülikooli eetikakeskuse arutelumäng „Eesti rahva sada valikut“ – seda mängiti veel pärast ametliku koolituspäeva lõppu hiliste öötundideni. Mäng arendab igapäevaelus ettetulevate väärtusdilemmade äratundmise ja nendega tegelemise oskust – kuidas väärtustest rääkida, argumenteerida ning kuidas aktsepteerida erinevaid arvamusi.

Koolitusseminaril osalenud Erkki Peetsalu, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi meeskonna liige ütles, et just sellised vahetud ja sisulised kohtumised aitavad tugevdada kogukondade vahelisi kontakte ning viia piirkonnaülene koostöö uuele tasemele. „Eetikakeskuse väärtuste mäng oli eluline ja kaasahaarav, kuid ühtlasi ka väga hea peegeldus erinevate vaatenurkade võimalikkusest igapäevastele keerulistele dilemmadele, mida inimesed lahendavad oma väärtushinnangute järgi. Samuti õpetas see märkama ja aktsepteerima erinevusi ning innustas arutlema, kuidas jõuda kõigile sobiva kokkuleppe ja edasise koostööni,“ rääkis Peetsalu. Ta lisas, et Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm ja Tartu Maailmaülikool teevad head koostööd Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi raames korraldatavate sündmuste paremaks õnnestumiseks.

2024. aasta kevadel on Maarja külas tulemas Tartu Maailmaülikooli kogemusfestival, kus Maarja küla uksed on lahti uudishimulikele avatud inimestele, kes saavad külaga tutvuda, külaelanike korraldatud töötubades uusi oskusi omandada ja nende peetavates kohvikutes head-paremat maitsta. Sündmuse osa on loengud ja arutelud, mis toetavad Maarja küla missiooni toetada intellektipuudega inimeste õigust täisväärtuslikule elule mitte ainult Maarja külas, vaid terves ühiskonnas.

Koolitusprogrammi ja toitlustusega seotud kulud kaeti Tartu Maailmaülikooli projekti ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse eelarvest. Seminari toimumist toetas ka TÜ filosoofia ja semiootika instituut. Projekt Tartu Maailmaülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on inimesed istums ja esitlust kuulamas

Kultuuripealinn Peipsiäärel: kogukond lahendab ellujäämise küsimusi

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest