Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Osale ajakirjanduse vastutusest ja väärinfo levikust kõneleval ümarlaual

Kõik huvilised on oodatud osalema veebipõhisel ümarlaual „Vastutustundlik ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul“, mis toimub teisipäeval, 14 septemebril kell 12.30-14.00.

Ajakirjandusel on oluline roll avalikkuse ja poliitikakujundajate teavitamisel. Meedia kätes on tagada, et avalik arutelu ning seeläbi ka poliitikakujundamine saaks põhineda faktidel. Lisaks näitavad kriisid, nagu COVID-19 pandeemia, ajakirjanike olulist vahemeherolli teaduse ja avalikkuse kokku viimisel.

Ajastul, kus levib väärinfo ning avalik arutelu liigub suuresti internetis, peab ajakirjandus rinda pistma hoopis uute väljakutsetega. Milliseid samme saavad ajakirjanikud astuda, et ajakirjanduseetika põhimõtted nende igapäevatöös säiliksid? Kuidas võidelda valeinfo vastu, et tagada täpne teavitus, mis suunab poliitikakujundamist ja avalikku arvamust? Neid ja muid küsimusi arutatakse tuleval veebi-ümarlaual koos erinevate ELi institutsioonide, ajakirjanike ja teiste huvipooltega.

Ümarlaua kutsusid kokku Deborah Cohen (BBC Newsnight’i terviseteemade korrespondent) ja Dónal O’Mathuna (Ohio osariigi ülikooli kaasprofessor, tervishoiueetika ja tõenduspõhised otsustusprotsessid).

Ümarlauale saab end registreerida siin. Ümarlaud on inglise keeles.

Ümarlaud toimub projekti „Hea teaduse edendamine uurimistöö tulemuste kasutamisel tõenduspõhises otsuste langetamises: fookuses mittemeditsiinilised uuringud“ (PRO-RES) raames. PRO-RESi projekti toetab Euroopa Liidu Horisont 2020 uurimis- ja innovatsiooniprogramm grandilepingu nr 788352 alusel.

Pildil panelistid arutamas

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust

Juri Lotmani joonistused iseendast

Kutse osalema: Tartu semiootika suvekool õppimisest ja haridusest Viljandis

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest