Autor:
Reet Kruup

Peipsiääre valla dialoogiõhtud ehitavad kogukondade vahel sildu

Kogukondliku suhtluse toetamiseks alustas Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Peipsiääre vallaga dialoogiõhtute ürituste sarjaga, kus kasutatakse Soomes välja töötatud dialoogimetoodikat.

2024. aasta jaanuarist kuni märtsini on Peipsiääre valla rahval võimalik osaleda dialoogiõhtutel. Ürituste sarjas otsitakse vastuseid küsimusele „Kuidas tekitada dialoogi ja ehitada sildu kogukonnas?”. Õhtuid viivad läbi Tartu Ülikooli eetikakeskuse eksperdid Tartu Maailmaülikooli projekti raames.* Dialoogiõhtutel kasutatakse Soome teadlaste välja töötatud avatud dialoogi meetodit, mille eesmärk on kokku tuua teemapüstitustega seotud erinevaid osapooli, et õppida üksteist paremini kuulama ja mõistma. Dialoogiõhtutelt saadud mõtted aitavad planeerida 19. mail Koosal toimuva Peipsiääre kogukonnafestival „Sillad” loenguid ja arutelusid. Festival keskendub kogukonna väärtustele ja erinevate Peipsiääre valla kogukondade koostööle. 

„Esimene üritus ei olnud küll rahvarohke, kuid usun, et emotsioonid tuleb suunata rõõmustamisele nendega, kes olid kohal, mitte kurvastamisele nende üle, keda ei olnud. Seda enam, et väikese seltskonnaga jõuti väga kiiresti sisutiheda dialoogini,” ütles Peipsiääre valla kultuuritöö spetsialist Reet Kruup pärast esimest dialoogiõhtut Kallastel. 

„Ühiskondlik suhtlusfoon on järjest rohkem monoloogidele suunatud nii Eestis kui ka Euroopas,” selgitab dialoogiõhtute vajalikkust eetika teadur Mari-Liisa Parder. „Selleks, et erinevates olulistes teemades ühisosa leida on lisaks oma seisukoha esitamisele võtmetähtsusega ka teiste osapoolte kuulamine. Just kogukonna liikmed on need, kes oskavad välja tuua piirkonna jaoks olulisi teemasid ja rõhuasetusi. Läbi viidavad dialoogiõhtud on suurepärane viis ühisosa leidmiseks,” sõnas Parder.  

Soomlaste meetodi eripäraks on see, et vestlusõhtu siht ei ole lahenduste otsimine, vaid üksteise kuulamine. Soomes pööratakse erilist tähelepanu sellele, et vestlusringidesse jõuaksid ühiskonnagrupid, kes muidu oma arvamust kuuldavaks teha ei saa. Ka Eestis on selliseid inimesi küll ja tasakaalustatud arenguks ja koostööks on vaja kõigi arvamust ja mõistmist, mida tagab üksteise kuulamine. 

„Kõik on dialoogiõhtutele oodatud,” ütleb Reet Kruup ja palub olla julge nii oma mõtteid avaldama kui valmis teisi tähelepanelikult ja austusega kuulama. 

 

Lisainfo dialoogiõhtute toimumiste kohta leiad siit!

 

Image
Illustratiivne visuaal dialoogiõhtute informatsiooniga

*Ürituste sarja viivad läbi Peipsiääre Vallavalitsus ja Tartu Ülikooli eetikakeskus Tartu Maailmaülikooli projekti raames. Tartu Maailmaülikool on osa Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist ning selle raames toimuvates kogukonna-akadeemiates korraldatakse väärtusarutelusid, tutvustatakse kogukondlikkuse teooriat ja teadust muudel kogukondi huvitavatel teemadel. Dialoogiõhtud toimuvad DIACOMET projekti abiga. Projekt "Jätku- ja osalussuutlikkuse edendamine ühiskonnas dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu" (DIACOMET) on saanud toetust EL Horisont Euroopa teadus- ja innovatsiooniprogrammist toetuslepingu nr 101094816 raames. 

 

Vaata lisaks: 

  • Arutelumängu „Eesti rahva sada valikut“ on võimalik ette tellida ning tutvuda selle digitaalse versiooniga. Loe lähemalt Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehelt
  • Tutvu ka Tartu Maailmaülikooli programmiga projekti veebilehel
Pildil on inimesed saalis istumas ja esitlust jälgimas

Maailmaülikool annab pärandusaastale hoogu

Kant 300 näituseinfo kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevaks valmiv näitus toob esimest korda publiku ette tema käsikirjad

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis