Autor:
Pexels.com

Tartu Ülikooli eetikakeskus abistas suurhaiglaid kriisiolukorra juhise koostamisel

Tartu Ülikooli eetikakeskus töötas koos Eesti kahe suurema haigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomiteedega välja 12 soovitust piiratud tervishoiuressursside jaotamiseks COVID-19 pandeemia tingimustes.

Väljatöötatud tegevuspõhimõtted pakuvad arstidele ja haiglatele eetiliselt kaalutud tegevusjuhist, millest lähtuda, kui Eestis peaks kätte jõudma olukord, mil kõigile abivajajatele ei jagu enam haiglakohti, intensiivravivoodeid ja hingamisaparaate. „Koostatud soovitused on moraalne kompass meditsiinitöötajatele juhuks, kui tuleb langetada raskeid otsuseid,“ selgitas juhise koostamist eest vedanud prof Margit Sutrop, Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja.

„Praegu on lootust, et Eestis ei lähe olukord nii halvaks, et juhist tuleks aktiivselt rakendada,“ lisas ta. „Juhise koostamine oli pigem ennetav, aga see tagab, et arstid teavad, millest otsustamisel lähtuda, kui olukord peaks halvenema,“ sõnas Sutrop. Eetika-alaste praktiliste soovituste koostamisele kaasa aitamine on filosoofide panus ajal, mil paljud Eesti eri valdkondade teadlased on koondunud, et riiki kriisiolukorras toetada.

Juhendi põhjal tuleb kriitiliste otsuste tegemisel järgida konsiliaarsuse põhimõtet – st iga triaažiotsus tehakse mitme meediku osalusel. Kõik otsused tuleb argumenteerida, dokumenteerida ning lähedastele edastada. Samuti on Eesti juhendis rõhutatud, et kõikidel patsientidel on võrdsed võimalused ning kedagi ei diskrimineerita. Eraldi on välja toodud ka kommunikatsioonijuhised: meditsiinitöötajatele pannakse südamele, et ka halbade uudiste edastamisel tuleb olla empaatiline, toetav ja inimlik.

Juhised on loetavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla kodulehel.

Kuula lisaks: prof Margit Sutrop rääkimas eetika alastest põhimõtetest Kuku raadio „Ärataja“ saates
Loe lisaks: prof Margit Sutropi artikkel „Millistest eetilistest väärtustest lähtuvad haiglatele antud soovitused?

Pildil on inimesed laua taga istumas ja arutlemas

Võrus tõsteti esile lastesõbralikku elukeskkonda

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Mulgi konverents vaatas läbi noorte silmade tulevikku

Pildil on mees mikrofoniga rääkimas

Maarja külas avati erivajadusega inimeste võimalusi kogukonnaelus ja töömaastikul