Autor:
freepik.com

Uus mikrokraadiprogramm aitab kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub avaliku ja erasektori spetsialiste osalema uues mikrokraadiprogrammis „Eetika ja väärtused organisatsioonis“, kus õpitakse, kuidas vedada eest oma organisatsiooni väärtusarendust nii nõustades, vajalikke juhendeid luues, dialoogilist kommunikatsiooni rakendades kui ka eetilisi probleeme lahendades ja ennetades. 

Sügisel algav programm pakub võimalust tutvuda eri eetiliste lähenemisviisidega, õppida ära tundma eetiliselt tundlikke kohti ning ennetama ja lahendama väärtusprobleeme. Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinud mõistab heade tavade olulisust väärtusarenduses, oskab oma organisatsioonis märgata eetikat ja väärtusi puudutavaid küsimusi ning rakendab eri tööriistu, et kujundada väärtuspõhist organisatsioonikultuuri.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Kertu Rajando sõnul on väga oluline, et organisatsioonide juhid mõistaksid eetika tähtsust. „Ühiskond vajab organisatsioone, kes toimivad vastutustundlikult ja järgivad eetilisi põhimõtteid. Programmis tutvutakse eetika alustega ning õpitakse kasutama meetodeid ja tööriistu väärtuspõhise organisatsioonikultuuri arendamiseks, ” lisas Rajando. 

Mikrokraadiprogrammi õppejõudude seas on eksperdid nii Tartu Ülikooli filosoofia osakonnast, eetikakeskusest kui ka mujalt Tartu Ülikoolist. Programmi ainetes õpitakse edaspidiseks vajalikke alusteadmisi ja oskusi, mis aitavad organisatsioonieetika küsimustega edukalt toime tulla. Programmi lõputöös rakendavad osalejad õpitut oma organisatsiooni eetikaprobleemide ja -dilemmade lahendamiseks.

Kandideerimine kestab kuni 28. augustini. Rohkem infot mikrokraadiprogrammi kohta leiab eetikakeskuse veebilehelt.

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Pildil panelistid arutamas

Eetikanõukogu toetab Eesti Tehisintellekti Tippkeskuse tegevust