Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Selgusid Tartu Maailmaülikooli sündmuste eestvedajad

Teadlasi ja Lõuna-Eesti kogukondi ühendava Tartu Maailmaülikooli projekti partneriteks pääses 13 eripalgeliste ideedega kogukonda. Nende korraldatud sündmused toimuvad 2023. ja 2024. aastal Lõuna-Eesti erinevates paikades Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmis.

Aasta alguses toimunud ideekorjesse esitasid Lõuna-Eesti kogukonnad 21 teemat laial skaalal: mahetoidust vaimse terviseni. Tartu Maailmaülikooli eestvedaja Triinu Laane sõnul oli konkurents tihe: „Valiku tegemine oli keeruline, sest ideekorjesse tuli vaid häid ning kandvaid teemasid. Valikuprotsessis tuli peale teemade atraktiivsuse arvestada ka koostööpartnerite seisukohtadega. Samuti võtsime arvesse toimumise asukohta, et külalised leiaks end võimalikult paljudest erinevatest Lõuna-Eesti paikadest.“

Tartu Maailmaülikooli programmis on järgmised kogukondlikud algatused:

 • Eesti liikumis- ja heaolufestival Elvas (vaimne tervis ja liikumine), eestvedaja Elva Vallavalitsus;
 • kooskasvamise akadeemia Leevil (kestlik kahanemine, pärandkultuur), eestvedaja MTÜ Kagu-Eesti Loodusrahvas;
 • Kanepi festivali kanepikonverents (tööstuslik kanep põllu- ja pärandkultuuri taimena), eestvedaja Kanepi Vallavalitsus;
 • kaasav uurimistöö „Viljandi linna ruumiteadlased“ (linnaruumi mõju inimeste heaolule ja linna kuvandile), eestvedaja kogukonnaalgatus Loov Viljandi;
 • kogemuspäev „Eriline elu“ Maarja külas (erivajadusega inimesed ühiskonnas), eestvedaja SA Maarja Küla;
 • Mulgi konverents Tõrvas (mulgi kultuuri kestlikkus), eestvedaja MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut;
 • Navi akadeemia (üksildus vananevas ja vähenevas ühiskonnas), eestvedaja MTÜ Navi Külaselts;
 • Peipsiääre kogukonnafestival „Sillad“ Kallastel (kogukondlikkus mitmekultuurilises piirkonnas), eestvedaja Peipsiääre Vallavalitsus;
 • kogukonnafestivali „Mina tean, kust tuleb minu toit“ mahekärajad Rõuges (mahetoit ja -põllumajandus), eestvedaja Rõuge Vallavalitsus;
 • Eesti põliskeelte konverents Setomaal (Eesti põliskeelte elujõulisus), eestvedaja SA Seto Instituut;
 • kogukonnakooli disainitalgud Harglas (väikeste (kogukonna)koolide jätkusuutlikkus), eestvedaja MTÜ Sõprade Pool;
 • konverents „Keskkond, kultuur ja ruumiloome“ Valgas (keskkond ja kultuur ruumiloome komponentidena), eestvedaja Valga Vallavalitsus;
 • lapsesõbraliku linna foorum Võrus (lapsesõbraliku kuvandi tähendus ja sisu loomine), eestvedaja Võru Linnavalitsus.

Laan ütles, et nüüd, kui kogukonnad ja teemad paigas, ootab ees vilgas arendusprotsess. „Kogukondades toimuvad eelsündmused, täpsustame põhiürituste sisu ja võtame ühendust teadlastega. Oleme alustanud teekonda, mis lisab Lõuna-Eestisse maailmaparanduslikku koosloomelist sünergiat,“ selgitas ta edasisi samme.

Programmi valitud sündmusi korraldavad kogukonnad koos Tartu Ülikooli eetikakeskusega. Tartu 2024 kunstiline kontseptsioon – Ellujäämise Kunstid – väljendub ka maailmaülikooli kogukonna-akadeemiates toimuvas. Fookuses on toimetuleku ja kestlikkusega seotud teadmised ning oskused, mis aitavad eestlastel paremini elada.

Tartu Maailmaülikooli korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus, mis on üleülikooliline konsortsium. Eetikakeskuse soov on, et teaduse ja ühiskonna koostöö ning väärtusarutelud oleksid Eesti igapäevaelu loomulik osa. Projekt Tartu Maailmaülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

Kaks naist seisavad kõrvuti. Särkide peal on kirjas Tartu 2024
Päisefoto: Tartu Maailmaülikool noppis ideekorjesse esitatud teemadest välja Navi Külaseltsi teemapüstituse ning viis selle koos Tartu Ülikooli eetikakeskusega Paide arvamusfestivalile. Festivali Tuleviku alal peetud arutelus "Esimene pensionipäev - kõige lõpp või algus?" arutleti, kuidas valmistuda pensionipõlveks. Pildil on maailmaülikooli projektijuht Triinu Laan ja arutelu vedaja Mai Timmi (Navi Külaselts, OÜ Kasvulava).

Mis on Tartu Maailmaülikool?

Loe lähemalt
Pildil on inimesed istumas laudade taga

Esmakordselt Eestis – 11 haigla ühine kliinilise eetika seminar

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kultuuripealinn andis pärandusaastale hoogu

Kanepi valla silt ja sümboolika

Kanepikonverents – kanepist iga kandi pealt