Autor:
Pexels.com

Tartu Maailmaülikooli ideekorjesse esitati 21 teemapakkumist

Aprilli keskpaigas lõppes Tartu Maailmaülikooli projekti ideekorje, kuhu Lõuna-Eesti kogukonnad esitasid ideid laial teemadeskaalal: maheaiandusest vaimse terviseni.

Tartu Maailmaülikoolile esitati ühtekokku 21 sooviavaldust sündmusteks, mis katavad 14 erinevat omavalitsust. Pakutud teemadering oli vaheldusrikas ning laiahaardeline: soovitakse korraldada festivale, töötubasid ja seminare, mis puudutaks näiteks maheaiandust, loodus- ja teadusharidust, jätkusuutlikku majandamist, targasti planeeritud linnaruumi kui ka vaimset tervist ning põliskeelte ja -kultuuri hoidmist.

„Esitatud ideedest on näha, et kogukonnad mõtlevad oma toimetuleku ja säilimise peale, mis eriti praegu on mõistetav – soovitakse rääkida, kuidas saaks end nii toidu kui ka energia osas rohkem isemajandavaks,“ selgitab Triinu Laan, maailmaülikooli projektijuht.

Laan ütleb, et kogukonnad on oma ideedes tulevikku vaatavad: „Joonistub välja mure selle üle, millise tuleviku jätame oma lastele: au sees on roheline mõtteviis, keskkonnasäästlikkus, taaskasutus, aga ka hariduse olulisus ning kogukonnakoolide säilimine.“

Tartu Maailmaülikooli vedava TÜ eetikakeskuse meeskond tutvub kõigi esitatud ideedega ja kaasab lõpliku valiku tegemisse ka oma koostööpartnereid. Enne 2022. aasta suve selguvad teemad ja kogukonnad, kus sündmused toimuvad. Kõigi ideekorjes osalenutega võtab maailmaülikooli projektijuht ühendust.

Projekt Tartu Maailmaülikool on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Ülevaade Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 ja Tartu Maailmaülikooli programmi haaratud Lõuna-Eesti piirkonnast: https://tartu2024.ee/regioon

Vaata ka https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/tartu-maailmaulikool

Foto: pildipank pexels.com

Pildil on paberil kaks pliiatsit. Paberil on kirjas "Mia ole mulk"

Noored mulgid on kohaliku identiteedi radadel

Pildil on väärtuskasvatuse konverentsi tunnustuse saajad diplomitega seismas

Selgusid aasta tublimad väärtuskasvatust edendavad koolid ja lasteaiad

Pildil on lapsed ringis istumas ja arutlemas

Navi lastelaagris arutleti üksilduse ja sõpruse üle